Featured Artist - Cecily
Wie en wat is Cecily 
 
Cecily is die 9de Junie 1987 in Wyn­berg Wes Kaap gebore. Cecily het die eerste 9 jaar van haar lewe in die Kaap groot geword en skool gegaan te Parow Noord laer­skool. Daarna het sy saam met haar gesin Stru­is­baai toe ver­huis. Daar het sy skool gegaan by Zoe­tendal Akademie. 
 
Cecily was een van die eerste leer­linge in die skool 1997. Na 2 jaar het haar ouers besluit om haar en haar ouer tweel­ing broer en suster op tuison­derig te sit. Cecily het haar matriek voltooi deur ACE Acad­emy. Op skool het sy uit­ge­blink in voor­drag en sport. Cecily het ‘n baie sterk per­soon­likheid en is altyd aan die gang. Van klein­tyd af was sy altyd ‘n per­soon wat daar­van gehou het om haar eie kop te volg!  
 
Cecily het nooit baie vriende gehad nie en was meer as gelukkig om op haar eie pop te speel en haar self besig gehou. Haar belang­stelling in musiek is van kinds­been af! Sy het ook op skool in die koor vir ‘n tyd­perk gesing. Op laer­skool al het sy besluit dat sy eendag graag wil sing! Almal het haar uit­ge­lag en gese sy kan glad nie sing nie! Dit het haar net meer vas­ber­ade gemaak om almal ver­keerd te bewys! Sy het geen benul gehad hoe om te begin of waar om te begin nie. 
 
Toe sy op 16 begin werk het, het sy begin rond skakel om uit te vind hoe om te begin. Hoor toe van n maatskappy met die naam van Pro­trax. Sy het hul geskakel en met haar eerste salaris haar eerste back­track, 'Lepel lê en Tin­geling van Juanita du Plessis, bestel! 
‘n Week later toe arriveer die back¬tracks!! Sy het stil¬letjies in haar kamer begin oefen en toe sy gereed was het sy n paar mense genooi wat musiek ken om na haar te kom luis¬ter by die huis om hul opi¬nine te kry…… die antwo¬ord was "JA jy KAN sing en jy MOET jou droom na jaag!" Sy het toe begin geld spaar vir haar eerste opname.

As 16 jarige met haar eerste werk was dit nie mak¬lik nie. 3 Jaar later het sy my eerste CD "Kus¬dorp Meisie" op 19 jarige oud¬er¬dom kon¬tant betaal, iets waarop sy baie trots is. 

Hierna het sy op klein funksies begin sing en een of twee kom¬petisies vir die ondervin¬d¬ing daar¬van aangepak. Cecily het in ‘n land¬wye kom¬petisie Per¬form¬ing Arts Sil¬wer en Goud ont¬vang en was gekies om Suid Afrika oorsee te gaan teen-wo¬ordig. In n ander kom¬petisie in die Wes Kaap het sy in al 6 kat¬e¬gorie onder die eerste drie plekke geeindig, waaron¬der 1 Goud, 4 Sil¬wer en 1 Brons medalje was.

Sy het toe verder begin spaar deur al haar ver­ton­ings­gelde en geld­jies wat sy gekry het deur kinders op te pas te spaar! Op 21jarige oud­er­dom het sy haar 2de CD "DOEN DIE DING" opge­neem en kon­tant daar­voor betaal. 

Musiek is haar lewe en sy lewe vir my musiek!! Haar motto in die lewe is…"Werk hard vir wat jy wil hê... wees dankbaar vir tal­ent en suk­ses sal kom!" Haar pa het haar geleer suk­ses word bereik deur harde werk, toewyd­ing en geduld! Kruip voor jy loop en loop voor jy hard­loop!! So waar wyse woorde!!  
 
Sy is tans besig met ‘n 3de CD wat ons glo ‘n STUNNIG CD gaan wees met nuwe uitdag­ings en iets anders as haar vorige CD’s. Sy glo dat die nuwe CD ‘n hele ander kant van Cecily gaan te voorskyn bring! Sy is baie opge­wonde daaroor. 

Cecily is bevoor­reg om twee uit­stek­ende skry­w­ers Tony Ridge­way en War­ren Elliott te he wat haar help met nuwe mate­ri­aal. "Dit is groot eer dat hul my die geleen­theid bied om hul lied­jies op te neem" se sy.
BOOKINGS & CONTACT INFORMATION 
 
Website: www.cecilysangeres.co.za
Are you our next "Featured Artist?

You could be! 

 
If you would like to be featured on the SA Music News Magazie website, and possibly in our online magazine, please send us your details, links to your band/artist's Facebook page, website, blog etc. and your contact details to info@samusicnews.com 

PLEASE NOTE: 
Unfortunately we cannot immediately reply to each and everyone submitting your materials, so please be patient as we go through all the info we receive and we will get back to you in due time. Should we select you/your band to be featured, we will contact you prior to posting the article to confirm if your details are up to date, so please ensure that you give us the correct contact details. Thank you. 
Have a ROCKING 2016 and we look forward to seeing you at the shows 

Stay safe and please don't drink & drive! 

SA Music News Magazine 
MORE FEATURED ARTISTS